Gornji ekstremiteti - tehnički izrazi

Abdukcija


Odnosi se na pokret od centralne linije tijela. Kod protetike gornjih ekstremiteta najčešće se koristi izraz abdukcija prstiju odnosno širenje prstiju.

Adukcija


Pokret prema centralnoj liniji tijela. Kod protetike gornjih ekstremiteta najčešće se koristi izraz adukcija prstiju odnosno skupljanje prstiju.

Amputacija


Amputacija je hirurški postupak kojim se uklanja dio tijela s ciljem spašavanja zdravog tkiva. Postoji više razina amputacije.

Bilateralno


Bilateralno znači obostrano, naprimjer bilateralna amputacija znači obostrana amputacija.

Dezartikulacija


Dezartikulacija znači amputacija dijela tijela kroz sam zglob, odnosno linija amputacija prolazi između zglobnih tijela.

Digital control of a prosthesis


The speed of the prosthesis, e.g. when opening and closing, rotating or raising and lowering can be varied.

Dismelija


Dismelija je urođena malformacija. Očituje se potpunim ili djelimičnim izostankom formiranja udova (ruku ili nogu). Javlja se kao:

 • Amelija: ud nedostaje u cjelosti
 • Ektomelija: potpuni gubitak ili nedovoljno razvijen središnji dio (duga kost)
 • Fokomelija: šaka i/ili stopala su vezana direktno za ramena, odnosno kukove
 • Peromelija - nedostaje jedan dio uda

Kontralateralno


Suprotno od strane o kojoj je riječ (koja je zahvaćena).

Pronacija


Suprotno od supinacije. Ako su ruke ispružene ispred dlanovi su okrenuti prema dolje, ako su ruke uz tijelo prema natrag.

Propriocepcija


Propriocepcija je svijest o položaju zglobova ili dijela tijela u prostoru.

Razine amputacije


Razina amputacije je visina na kojoj je dio tijela uklonjen. Kod protetike gornjih ekstremiteta razine amputacije su:

 • Amputacija prsta
 • Parcijalna amputacija šake
 • Transkarpalna amputacija
 • Dezartikulacija šake
 • Transradijalna amputacija (podlakatna amputacija)
 • Dezartikulacija lakta
 • Transhumeralna amputacija (nadlakatna amputacija)
 • Dezartikulacija u ramenu

Supinacija


Supinacija znači rotacija prema vani. U slučaju šake to znači da ako držite ruke ispružene ispred sebe dlanovi su okrenuti prema gore (lakše je zapamtiti - kao držite tanjur „supe“ u ruci“, odnosno ako su pored tijela prema naprijed).

Axon Bus


Axon Bus je sistem za prijenos podataka, odnosno omogućava komunikaciju između protetičkih komponenti. Pojedinačne komponente komuniciraju međusobno puno bolje uz eliminisanje gubitaka u samom prijenosu podataka, brzine i funkcionalnosti. To rezultira većom sigurnosti i pouzdanosti za korisnika te poboljšanom funkcionalnošću. Najvažnija je komponenta u Michelangelo Hand.

Estetska proteza


Estetska ili pasivna proteza koristi s ciljem zadovoljavanja vanjskog izgleda. Njene funkcionalne mogućnosti su ograničene samo na potporu jedne strane tokom prihvata objekata.

Hibridna proteza

Hibridna proteza koristi dvije tehnologije u isto vrijeme. Primjer je kombinacija mioelektrične šake (Myo Hand) s mehaničkom tehnologijom za lakat. Otvaranje i zatvaranje šake je kontrolisano mišićnim signalima, dok se za savijanje i ispružanje lakta koristi snaga ramenog obruča preko suspenzijskog pojasa.

Liner

Liner je navlaka za bataljak koja se ponaša ako „druga koža“ i nalazi se između kože korisnika i tvrdog ležišta. Funkcija mu je zaštititi bataljak i povezati ga s protezom. Dovoljno su podatni i ugodni za kožu a s druge strane čvrsti nedozvoljavajući preveliko istezanje i posljedično produžavanje proteze.

Mehanička proteza

Mehanička proteza je kontrolirana snagom/ pokretom samog korisnika, odnosno njegovog bataljka i ramenog obruča a putem pojasa koji se postavlja na samog korisnika.

Mioelektronska proteza

Mioelektronska proteza je proteza koja ima svoju bateriju i pogon. Na koži pacijenta nalaze se elektrode koje su povezane s protezom. Mišićna kontrakcija (stiskanje mišića) daje preko elektrode impuls (naredbu) protezi koji pokret treba napraviti i na taj je način korisnik kontroliše.