Kuke

Hvataljke u obliku kuke omogućuju visoko precizan hvat osobama koje su podvrgnute amputaciji

Nakon amputacije gornjeg ekstremiteta, pacijenti žele biti sigurni da će im njihova protetička šaka kojom su opskrbljeni omogućiti pouzdane funkcije hvatanja. Kuke je moguće koristiti kao hvataljke umjesto sustava šaka na protezama upravljanim kabelom. One su osobito prikladne za obavljanje poslova koji zahtijevaju precizno hvatanje, kao što je manualni rad s čavlima ili vijcima. Kuke otvara korisnik pomoću suspenzora proteze koji se nosi na torzu, a zatvaraju se automatski pomoću opruge ili gumenih elemenata.

Hvataljke su izrađene od jako čvrstih materijala (npr. nehrđajući čelik) koji se jednostavno čiste i lagani su (npr. aluminijske legure). Uz kuke za djecu i mlade, dostupne su i standardne kuke za odrasle te radne kuke za manualni rad. Vaš ortopedski tehničar rado će vas savjetovati o odgovarajućem izboru.