Naši centri

Lokacije

Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo

Ramiza Salčina 85 | 71 000 Sarajevo

T +387 33 255 400

F +387 33 255 401

obadria@remove-this.bih.net.ba

Poslovna jedinica Tuzla

Slatina 4 | 75 000 Tuzla

T/F +387 35 369 899

obatuzla@remove-this.bih.net.ba

Poslovna jedinica Bihać

Ceravačka brda 109 | 77 000 Bihać

T/F +387 37 316 992

obabihac@remove-this.bih.net.ba

Poslovna jedinica Mostar

Ante Starčevića 32 E | 88 000 Mostar

T/F +387 36 318 880

obamostar@remove-this.ottobockadria.com.ba